Zo stookt u uw
schoorsteenkachel op de juiste wijze

Voor een verbranding arm aan schadelijke stoffen dienen zo snel mogelijk hoge temperaturen te worden bereikt. Want pas bij temperaturen die hoog genoeg zijn, wordt de vorming van schadelijke stoffen in het rookgas tot een minimum beperkt. Daarom willen wij hier kort beschrijven hoe u uw kachel op de juiste manier aansteekt.

Film abspielen

 
 • Controleer of de kachel schoon is en de aslade is geleegd en gesloten.

 • Gebruik voor het aanmaken van het vuur
  • een aansteker (aansteker van houtwol, barbecueaansteker, e.d.). Gebruik indien mogelijk geen papier. Als u papier gebruikt, let er dan op dat het niet behandeld is. Gebruik geen glanzend papier of papier uit tijdschriften. Het brandt niet goed en veroorzaakt door zijn drukinkt zeer giftige stoffen in het rookgas
  • kleine houten staafjes of zachte houtspaanders 
  • drie blokken hout
  • extra lange lucifers of aansteker
  • en leg een hittebestendige handschoen en pook gereed.

 • Leg voor het aanmaken links en rechts 2 kleine stukken houtspaanders in de langsrichting op de bodem van de vuurbak.
  Op deze houtspaanders legt u 3 houtblokken in de dwarsrichting. Leg op de houtblokken nog andere houtspaanders, indien mogelijk kruisgewijs. Onder deze houtspaanders plaatst u nu een aansteker of een beetje onbehandeld papier. Trek de asroosterbediening helemaal uit en open de primaire en de secundaire luchtschuif. Aangezien de vermogensregeling ook afhankelijk is van de trek van uw schoorsteen, moet u de luchtschuiven overeenkomstig uw eigen ervaringen gebruiken.

 • Steek nu de aansteker aan en wacht tot de zachte houtspaanders goed branden.
  Sluit een paar minuten later de asroosterbediening en de primaire luchtschuif. Zet een paar minuten later de secundaire luchtschuif op de ideale stand. Het is belangrijk om indien mogelijk bij het eerste aanmaken een goede basisgloed van voldoende omvang te genereren.

  Bij de kachelvariant met draairegelknop gaat u als volgt te werk:
  Draai voor het aanmaken de draairegelknop naar rechts naar de aanmaakstand; primaire en secundairelucht staan nu volledig open. Wacht totdat de zachte houtspaanders goed branden. Draai een paar minuten later de draairegelknop 90° naar links. De primaire lucht is nu gesloten en de secundaire lucht is volledig geopend. Zet een paar minuten later de draairegelknop voor de secundaire lucht op de ideale stand.

 • Vul pas hout bij wanneer er alleen nog vuurgloed in de kachel aanwezig is.
  Vul bij met ca. 2 kg hout (2 grotere blokken). Het pas gevulde hout zal snel op de gloeiende ondergrond ontsteken. Door kort primaire lucht toe te voegen is het mogelijk om het ontvlammen te versnellen. Het asrooster kan nu worden gesloten. De secundaire luchtschuif blijft op de ideale stand staan. Ga op dezelfde wijze te werk telkens wanneer u weer bijvult.

 

Er moet een vodoemde groot gloedbed aanwezig zijn om hout bij te vullen. Is er niet meer voldoende gloed in de vuurhaard dan raden we aan de houtkachel opnieuw op te starten.