Verklarende woorden

 • A
  • Afmetingen kachel
   • De aangegeven afmetingen verwijzen naar de hoogte (H) x breedte (B) x diepte (D) van de kachels. BELANGRIJKE TIP:

    Gelieve er rekening mee te houden dat de hoogtes en breedtes van draaiende kachels of kachels met een sokkel afwijken van de normale afmetingen. Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw RIKA verdeler.

  • Automatisch kantelende asrooster
   • Het automatisch kantelende asrooster zorgt voor een langer reinigingsinterval van de verbrandingskamer

 • B
  • Bakvak
   • Met een geïntegreerde oven kunt u de warmte van uw kachel gebruiken om uw gerechten te stoven, terug op te warmen, om brood te bakken en nog zoveel meer - en dat allemaal zonder elektriciteit!

  • BImSchV
   • In Duitsland schrijft het decreet op brandstoffen "Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)" grenswaarden voor voor de uitstoot van verbrandingsgassen. Door nieuwe eisen worden bvb. de fijnstofemissies beperkt en de klimaatbeschermingsdoelen bereikt worden. Dat is ook belangrijk voor houtkachels. Door technisch hoogwaardige houtkachels en pelletkachels kunnen deze doelen ondersteund worden. Minderwaardige installaties mogen volgens de gedefinieerde deadlines niet meer gefabriceerd of gebruikt worden.  De naleving van de grenswaarden vertaalt zich in 2 fases. 1e fase: CO: 2.000 mg/m³, stof: 75 mg/m³. 2e fase: vanaf 1 januari 2015: CO: 1.250 mg/m³, stof: 40 mg/m³.  Installaties die niet voldoen aan fase 1 noch aan fase 2 moeten van filters voorzien worden. Alle RIKA kachels voldoen vandaag aan de 1e fase van deze eisen en velen daarvan beantwoorden ook aan fase 2.

  • Bouwtype
   • Volgens DIN-norm 18891 kunnen kachels op 2 manieren gemaakt worden. De toestellen van type 1 hebben een ruimteluchtonafhankelijke deur en kunnen enkel functioneren met gesloten deur. De toestellen van type 2 kunnen functioneren met open deur (bvb. open haarden).

  • Bouwwijze
   • De bouwwijze omschrijft de vorm van de kachels. Een geringe diepte is bijvoorbeeld ideaal in een situatie waar er een beperkte diepte voor handen is.

  • Bouwwijze 1
   • Houtkachels moeten voldoen aan DIN-norm 19901, d.w.z. dat ze een zelfsluitende deur moeten hebben wanneer de deuropening groter is dan 0,05 m².In Duitsland is het toegestaan om 1 enkele schouw te gebruiken voor meerdere woningen. Daarom wordt bouwwijze 1 aanbevolen, zodat de andere nabijgelegen woningen ook beschermd zouden zijn. Alle RIKA kachels zijn uitgerust voor bouwwijze 1.

  • Bovenaansluiting rookgas
   • Bovenaansluiting rookgas

  • Brandstofwetgeving van regio München
   • De brandstofverordening van München schrijft nu al voor dat moet worden voldaan aan 1. BImSchV, Stufe 2 (Duitse verordening inzake immissiebescherming, fase 2). Bovendien mag de emissie van stikstofoxide (Nox) in de afvoergassen een massaconcentratie van 0,2 g/m³ in verhouding tot een volume aan zuurstof in het afvoergas van 13 % bij de normtoestand (273K, 1013 hPA) en bij een nominaal warmtevermogen niet overschrijden.

  • Buitenluchtaansluiting
   • Bij een buitenluchtaansluiting wordt de verbrandingslucht voor de vuurhaard van buiten toegevoerd. Men spreekt hier ook van een externe luchtaansluiting of van ruimteonafhankelijke werking. Gewoonlijk wordt de verbrandingslucht voor een kachel uit de opstellingsruimte genomen. In de volgende gevallen dient de verbrandingslucht toch van buiten toegevoerd worden en zal de stookplaats dus toch ruimteonafhankelijk functioneren:
    • als het een zeer goed geïsoleerde of luchtdichte woning is, dan is er niet voldoende beschikbare luchtcirculatie voor het vuur. Dit is meer bepaald het geval voor moderne energiezuinige woningen.
    • als een dampkap of andere vuurhaard op hetzelfde moment in werking is.
    • als er balansventilatie in de woning aanwezig is.

 • C
  • Chamotte
   • Met chamotte bedoelt men in het algemeen alle kleistenen, meestal worden ze vuurvaste stenen genoemd. In het vakjargon spreekt men van vuurvaste steen in chamotte, een rots die artificieel geproduceerd wordt op basis van 40 à 45 % aluminiumoxide. De term "chamotte" is van oorsprong Italiaans (sciarmotti, scarmotti) en werd in de 18e eeuw gebruikt in het domein van porselein in de Thuringe en betekent „scherven‟.

  • CO-waarde
   • De CO-waarde (mg/MJ) is de waarde van koolstofmonoxide, met betrekking op de energie-inhoud van de brandstof.

  • CO-waarde (Vollast)
   • De CO-waarde (mg/Nm3) vollast geeft de hoogte weer van de uitstoot van koolstofmonoxide, bij 13 % O2 (restzuurstof).

  • Combikachel
   • De RIKA-combikachel kan zowel met pellets als met houtblokken worden gestookt. En dat zonder ombouwen of omschakelen, ook tijdens het stoken.

  • Comfort
   • Comfort is een belangrijk criterium. Om te kunnen genieten van dit (thermisch) comfort zijn meerdere factoren van belang: o. a. de te verwarmen ruimte, de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtcirculatie. U kan de milieufactoren, zoals bvb. uw binnenklimaat, echter ook positief beïnvloeden. Natuurlijke warmte, die bvb. ontstaat door de verbranding van hout in een houtkachel of pelletkachel, schept een gezond en aangenaam comfort in uw woning.

  • Condenswater
   • Condens ontstaat als het dauwpunt wordt bereikt.

  • Convectielucht
   • De lucht wordt van onder de kachel aangezogen, wordt verwarmd in de binnenkant van het toestel en gaat warm (convectielucht) van de kachel naar de ruimte waar de kachel opgesteld staat. Men spreekt ook van convectieluchttoestellen, warmteluchttoestellen of zwaartekrachttoestellen. Het voordeel is dat natuurlijke convectie (op alle types toestellen) geen ventilatie nodig heeft: elektrische voeding is niet nodig, men moet minder wisselstukken vervangen en vooral: er is geen geluidshinder. Houtkachels werken in de regel met ca. 30 % stralingswarmte en 70 % convectielucht.

  • Convectieluchtopeningen
   • Via de convectieluchtopeningen wordt de warmte in de ruimte verspreid.

  • Convectieventilator (optioneel)
   • De convectieventilator is een optionele ventilator, die in een pelletkachel wordt gemonteerd om een snellere warmteverdeling te bekomen. In principe werken al onze pelletkachels met natuurlijke convectiewarmte. Als de kachel echter constant een groter vermogen moet aankunnen, om bvb. een ruimte ernaast te verwarmen, dan kan een convectieventilator achteraf ingebouwd worden. Enkel de pelletkachel Integra II is standaard uitgerust met een convectieventilator.

  • Convectiewarmte
   • Convectiewarmte onstaat door de opwarming van lucht van de oppervlaktes zoals bvb. van radiatoren. Omdat de warme lucht lichter is dan de koude lucht is er een beweging van lucht van boven, dit noemt men convectie. Voor een optimaal comfort in de ruimte heeft de convectiewarmte een hogere verhouding van stralingslucht nodig. De houtkachels werken meestal met 30% stralingswarmte en 70% convectiewarmte.

 • D
  • Dauwpunt
   • Het dauwpunt is de rookgastemperatuur waaarbij de rookgassen met waterdamp verzadigd zijn. Als het dauwpunt bereikt wordt, dan treedt er condens op in de rookgaskanalen. Om dit te vermijden moeten de rookgassen minimum 70-80°C bedragen, dit vereist een temperatuur van de rookgassen bij de ingang van de rookgasgang van ongeveer 150°C (al naargelang het rookgasysteem). Het gebruik van vochtig hout verhoogt het dauwpunt.

  • De bediening met één hand
   • De bediening met één hand maakt het heel gemakkelijk om de toevoer van de verbrandingslucht te regelen

  • Dekorvarianten
   • Met de grote keuze in steen en mantels kunnen RIKA-kachels helemaal worden aangekleed naar de smaak van de klant.

  • Dichtingslip
   • RIKA Glasbodemplaten zijn uitgerust met een dichtingslip die stof en vochtigheden onder de plaat tegenhoudt en de onderkant proper houdt. Om te zorgen dat de dichtingslip dicht blijft zijn de glasplaten aan de randen bedrukt. Dit vergemakkelijkt de reiniging en zo blijft de plaat hetzelfde.

  • DIN Plus
   • De strenge criteria van de uitgebreide DIN 18891-norm zijn verlengd in een certificatieprogramma wat betreft de relatieve eisen ivm emissies (bvb. de maximale hoeveelheid fijn stof).

  • Doorlopend verwarmen
   • U kunt lang van de verwarming genieten als er een permanente  luchtstroom in het vuur aanwezig is. Zo blijft de verbranding dag en nacht behouden en daalt de temperatuur enkel 's nachts.

  • Draaibaar
   • Afhankelijk van het model kan de kachel 360 graden gedraaid worden. Op die manier hebt u vanuit uiteenlopende hoeken zicht op het vlammenspel.

    BELANGRIJKE AANWIJZINGEN: Bij het model Vitra moet de optionele draaischijf worden bijbesteld om de kachel te kunnen draaien. Het model Twist is als draaibaar model verkrijgbaar. De combinatie met kamerluchtonafhankelijk stoken is niet mogelijk. Uw RIKA-leverancier adviseert u hier graag over.

  • Duur van de verbranding
   • Hout brandt lang als de verbrandingsfase zo'n 3/4 uur tot 1,5 uur duurt en de gloed tot 4 uren mogelijk is.

  • Duur van de warmtestraling na het uitdoven van de kachel
   • De duur van de verbranding omvat de fase wanneer de hoeveelheid hout verbrand wordt gedurende een gegeven periode (1-2 uren), de fase waarbij de energie in de kachel gestockeerd wordt en de fase van straling, waarbij de warmte wordt afgegeven (vb. voor kachels in speksteen). Meer info bij uw RIKA-verdeler.

  • Dynamic-Air-Regulation (DAR)
   • Automatische regeling van het ventilatortoerental afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde lucht.

 • E
  • Energie-efficiëntieklasse
  • Energie-efficiëntieklasse
   • Klasse voor verwarming van ruimten-energie efficiëntie

  • EnEV 6 kW
   • Deze kachel is getest met een nominaal vermogen van 6kW.

  • ESG-GLAS
   • Gehard zekerheidsglas. RIKA Glasbodemplaten zijn volledig uit 6mm zekerheidsglas. Dit glas is warmtebestendig en breekt in geval van beschadiging in onscherpe scherven. Zo wordt het risico op blessures vermeden.

  • Extreem vlakke bouwwijze
   • De kachel Topo is extra aantrekkelijk omdat hij niet zo diep is. De kachel kan dus makkelijk in smalle ruimtes zoals bvb. een overloop of gang geplaatst worden.

 • G
  • Gebrek aan lucht
   • Een tekort aan zuurstof kan leiden tot een te lage verbrandingstemperatuur, waardoor de houtblokken zich vanbinnen omzetten in kool waarvan er water en teer is.  De teer veroorzaakt een belangrijke vervuiling en de buizen, glazen deur en de vuurhaard worden erdoor vervuild (met gevaar voor smeulbrand!). In deze situatie ontsnappen onverbrande (geelkleurige) teerdampen en een deel (zwarte) koolstofdampen. Wanneer hout onvolledig verbrandt, ruiken de gedeeltelijk afgebouwde cellulosedeeltjes onaangenaam.

  • Grootte van de ruimte
   • De weergave van de te verwarmen ruimte is een richtlijn voor het kiezen van uw kachel. In functie van het volume van de woonkamer en de isolatie van de woning kan dezelfde kachel een groter volume (bij een goede isolatie) of een kleiner volume (bij slechte isolatie) verwarmen. Men kan een keuze maken tussen 4 isolatieklassen: gebouwen voor 1970 (zeer slechte isolatie), gerenoveerde gebouwen 1970-1990 (middelmatige isolatie), nieuwbouw (goede isolatie) en laag-energiewoning (heel goede isolatie). Uw Rika partner kan u hier persoonlijk met raad en daad bijstaan.

 • H
  • Hoekmodel
   • De kachel kan in een hoek geplaatst worden en heeft daarom een speciaal kachellichaam. De kachel kan eveneens langs een muur geplaatst worden.

  • Houtenergie Zwitserland
   • Het Label "Houtenergie in Zwitserland" moedigt een verstandig en modern gebruik van energie aan, met respect voor het milieu. Het Label focust vooral op een lage fijnstofuitstoot. Volgende pelletkachels zijn reeds goedgekeurd: Como, Cult, Eco, Eco Plus, Fox, Tara, Impera, Imposa, Induo, Jazz, Memo, Miro, Premio, Rio, Visio, Roco, Kapo, Scena, Topo, Tura, Twist.

  • Houtkachels-Raadgever
   • Onze raadgever voor houtkachels helpt u om de passende RIKA pelletkachel voor u te vinden. U kunt alle gewenste criteria selecteren en in één klik ontdekt u welke houtkachel het best bij u past.

  • Houtvanger
   • De houtvanger leidt luchtstromen van de bovenste zone af naar de primaire zone en begunstigt turbulente stromingen.

 • I
  • Inhoud
   • De inhoud van het pelletreservoir wordt aangegeven in kilogram

  • Inversie
   • Benaming van een weerstoestand die zich kenmerkt door luchtopstapeling, gekenmerkt door windstilheid of zwakke winden. Normaal daalt de temperatuur van de lucht bij stijgende hoogte. Warme luchtmassa's of bvb. dampen kunnen grote hoogtes bereiken omdat deze luchtmassa's met hun hoge temperatuur een zwakkere dichtheid hebben dan de omliggende koudere lucht. Bij inversie bevinden de warme luchtmassa's zich op een hoogte van 300-400m boven de koude luchtmassa's op de grond. Als gevolg verliezen de opstijgende rookgassen op zekere hoogte hun kracht en worden ze in stand gehouden zoals onder een stolp.

 • K
  • Keramisch kookveld
   • Met een geïntegreerde keramische kookplaat of een kookplaat in vitrokeramiek kunt u de warmte van uw kachel gebruiken om te koken en gerechten op te warmen.

 • M
  • Milieuwetgeving
   • In Zwitserland wordt de 'Luftreinhalte-Verordnung (LRV)" gewijzigd. De Zwitserse reglementering omtrent zuivere verbranding die geldig was vanaf 1985 wordt vernieuwd en verscherpt. Dit is voorzien in 2 fases: de eerste stap: vanaf 1 januari 2008 CO: 1.500mg/m³ stof: 100 mg/m³, de tweede stap: vanaf 1 januari 2011 CO: 1.500 mg/m³ stof: 75 mg/m³. Alle RIKA modellen voldoen reeds vandaag aan de eisen van beide stappen!

  • Minimale trek
   • De minimale trek is een belangrijk gegeven voor uw schoorsteenveger. U vindt deze waarde in de handleiding van uw kachel.

  • Multi-Air
   • Deze kachels van RIKA kunnen de warme convectielucht, afhankelijk van het model, naar 1 of 2 andere ruimtes geleiden. Dit gebeurd met een ingebouwde ventilator.

 • N
  • NIET GEVONDEN
   • De term die u zoekt is nog niet beschikbaar. Wij doen ons best om deze verklarende woordenlijst regelmatig up te daten.

  • Nominaal vermogen
   • Het nominaal vermogen wordt vastgelegd volgens de DIN 18891. Op dit vermogen is de kachel getest en met dit vermogen wordt ook het te verwarmen volume berekend. Voor een aangenaam warme ruimte en de goeie werking van de schoorsteen is dit nominaal vermogen doorslaggevend. Om het vooropgestelde nominaal vermogen te bereiken is het verbranden van een vooropgestelde hoeveelheid brandstof nodig. Die hoeveelheid brandstof wordt door RIKA duidelijk aangegeven in de handleiding van uw kachel. Het werkelijke vermogen van uw kachel wordt door de hoeveelheid brandstof opgewekt. Als "vuistregel" geldt: 1kg hout produceert in een houtkachel een vermogen van 3kW.

 • O
  • Onderlucht
   • De primaire lucht of onderlucht stroomt door de aslade over het schudrooster. De primaire lucht is nodig voor de kachel in de startfase. Als het hout brandt, is geen verse lucht van onderaan meer nodig. Deze luchtstroom kan door een knop voor de luchttoevoer geregeld worden. Als de kachel is uitgerust met het RLS-systeem, dan wordt de primaire en secundaire luchtstroom automatisch geregeld.

  • Oostenrijkse Milieuprijs
   • De Oostenrijkse milieuprijs, uitgereikt door het Oostenrijkse ministerie van leefmilieu, is een erkenning voor milieuvriendelijke producten en diensten. Deze houtkachels hebben de milieuprijs: Cult 6 kW, Vitra 6 kW, X-Back 6 kW, X-Cook 7 kW, Viva 8 kW, Scena 10 kW en Jazz 7 kW, Eco 8 kW, Eco Plus 8 kW, Fox 8 kW. Deze pelletkachels hebben de milieuprijs: Revo 9 kW, Rio 8 kW, Visio 8 kW, Premio 8 kW, Memo 9 kW, Como 9 kW en Topo 9 kW.

  • Oplosmiddelvrije lakken
   • Door het gebruik van vrijwel oplosmiddelvrije lakken stookt u vanaf de eerste dag reukloos met RIKA-kachels.

 • P
  • Paragraaf 15a B-VG-Decreet
   • Onderzoek in Oostenrijk: Het § 15a B-VG-Decreet regelt de commercialisatie en keuring van stookinrichtingen in Oostenrijk.

  • Pelletkachels-Raadgever
   • Onze raadgever voor pelletkachels helpt u om de passende RIKA pelletkachel voor u te vinden. U kunt alle gewenste criteria selecteren en in één klik ontdekt u welke pelletkachel het best bij u past.

  • Pellets
   • Pelletkachels worden met deze brandstof verwarmd. Pellets worden gemaakt uit houtresten. Ze worden vervaardigd uit natuurlijk onbehandeld hout zonder toevoeging van bindmiddel of lijm. De pellets worden gebonden door het natuurlijk bindingsmiddel lignine. Diameter: ca.6 mm /
    Lengte: max. 30 mm / Water: < 8 % (gewicht) / As: < 1 % (gewicht) / Stof: < 1 % (Gewicht) / Schorsaandeel: < 5 % / Vermogen: 5,1-5,3 kWh/kg / Stortgewicht: 650-700 kg/m³.

  • Pelletverbruik
   • Het pelletverbruik hangt onder andere af van de mate waarin het huis is geïsoleerd, van de kwaliteit van de pellets en bovenal van de effectiviteit van de kachel.

  • Pelletvoorraad
   • Alle RIKA pelletkachels beschikken over een pelletvooraad, bepaalde kachels hebben een reservoir dat tot 62 kg pellets kan bevatten.

  • Powerstone
   • Met het nieuwe opslagsysteem wordt een warmteopslag bereikt met een extreem hoog rendement.

  • Prijs
   • Voor een gedetailleerde offerte neemt u best contact op met een RIKA-verdeler. De hier vermelde prijzen zijn de basisprijzen van de kachels. Om de prijs te kennen van de kachel met het gewenste kleur en materiaal, neem contact op met uw RIKA-verdeler.

  • Primaire lucht
   • De primaire lucht of onderlucht stroomt via de aslade en het schudrooster de kachelruimte binnen. In de ontstekingsfase heeft de kachel een maximum aan primaire lucht nodig. Eénmaal het hout brandt, is er geen luchttoevoer van onderuit nodig. De luchtstroom wordt door een regelknop geregeld. Als de kachel is voorzien van het intelligente RLS-luchtverdelingssysteem, wordt de verhouding van de primaire -en secundaire lucht door dit systeem geregeld.

  • Pyrolysefase
   • De verbranding van hout kan opgedeeld worden in 3 fases: drogen, ontgassen en oxydatie.

    In de eerste fase wordt het hout door de hitte gedroogd.

    In de tweede fase, de pyrolyse, gebeurt de ontgassing en thermische ontleding van het hout. Hout bestaat overwegend uit vluchtige bestanddelen, die onder warmtetoevoer vrijkomen. Zo ontstaan licht brandbare gassen als waterstof en koolmonoxyde. Deze verbranden onmiddellijk bij voldoende toevoer van secundaire lucht. Op hetzelfde moment ontsnappen de moeilijk brandbare gassen die niet naar de warmtewisselaar moeten gaan naar de afvoer, want deze zijn schadelijk voor het milieu. In deze fase verandert het hout in houtskool. De temperatuur overschrijdt 150 à 550°C..

    In de derde fase, de oxydatie, reageren de verbrandingsgassen op het contact met zuurstof. Dit resulteert in een temperatuur van om en bij de 400° C. Gelijklopend nu het gas uit de houtskool geoxideerd is, is er geen energie meer over. Nu blijven enkel de niet-brandbare delen van het hout over: as (0,5 tot 1%, afhankelijk van het gehalte schors)

 • R
  • RIKA FIRENET (accessoires)
   • Réglage mobile par un reseau sans fil avec accès Internet.

  • RIKA VOICE
   • Op spraak gebaseerde regeling voor kachels met RIKA FIRENET.

  • RIKATRONIC3
   • Eén systeem – drie voordelen: comfortabel – zuinig – milieuvriendelijk

    De RIKATRONIC3 is een volautomatische sensorgestuurde regeling van de luchttoevoer in de kachel, die in elke fase van de verbranding de lucht optimaal en automatisch regelt en die veel voordelen biedt:

    Eenvoudig verwarmen.

    Geniet van de snelle en makkelijke weg naar gezellige warmte. De RIKATRONIC3 ondersteunt u bij alle  stappen van de verbranding. Van het aansteken van de kachel tot het bijvullen van hout.

    Optimale efficiëntie.

    De sensorgestuurde RIKATRONIC3-regeling voert in elke fase van de verbranding automatisch de exact benodigde luchthoeveelheid aan: voor optimale efficiëntie en zuinigheid. 

    Optimaal moment om bij te vullen.

    De RIKATRONIC3 geeft het beste moment aan om hout aan te vullen. Zo ontstaat een ideale uitbreiding van het bijvulinterval. U kunt op uw gemak achteroverleunen.

    Langere warmteafgifte.

    In Eco-modus wordt de gloedwarmte bijkomend verlengd voor nog langere warmte-afgifte en -opslag.

    Extreem zuinig.

    Tot 50 % minder houtverbruik door de gloeiwarmte en het groter bijvulinterval.

    Milieuvriendelijk.

    Vermindering van de uitstoot: tot 90 % minder in vergelijking met niet-professionele manuele werking.

    >> Hier vindt u meer informatie van RIKATRONIC3.

  • RLS
   • Het RIKA Luchtgeleidingssysteem (RLS) zorgt voor een eenvoudige éénhandsbediening om de verdeling van de toevoerlucht en de verbranding te optimaliseren.

  • Rookgastemperatuur
   • Bij het verlaten van het rookgaskanaal moet de de rookgastemperatuur minstens 70-80°C bereikt hebben, om de vorming van condenswater te voorkomen. Om dit te waarborgen moet de rookgastemperatuur bij het binnenkomen van het rookgasafvoerkanaal ongeveer 150°C zijn, afhankelijk van het rookgasafvoerkanaal (zie "dauwpunt").

  • Rookgastemperatuur
   • De rookgastemperatuur is de temperatuur van de warme verbrandingsgassen (rookgassen). Deze is afhankelijk van de brandstof, van het type verbranding en van de warmteafgifte. Om een hoog rendement te bereiken moet de rookgastemperatuur zo laag mogelijk zijn (dit is afhankelijk van de constructie).

  • Rookgasvolume
   • Het rookgasvolume is de hoeveelheid lucht en de vrijgekomen verbrandingslucht die samen door de schoorsteen afgevoerd wordt.

  • Ruimteluchtonafhankelijkheid
   • Voor de goeie verbranding heeft een kachel altijd toevoer van verse lucht nodig. In de meeste gevallen wordt deze verse lucht uit de ruimte genomen waar de kachel staat opgesteld. In de volgende gevallen wordt de verse lucht rechtstreeks van buiten toegevoerd en wordt de kachel ruimteluchtonafhankelijk gebruikt:

    • Indien de isolatie en de luchtdichtheid van het gebouw sterk doorgedreven is. Hierdoor kan er niet voldoende natuurlijke circulatie ontstaan. Dit is vooral zo bij nieuwe, energiebesparende woningen
    • Indien een dampkap en de houtkachel gelijktijdig gebruikt worden
    • Indien een balansventilatie met warmterecuperatie is voorzien (systeem D).

     Meer info vindt u onder de kachelraadgever. AANDACHT: Per land zijn andere richtlijnen met betrekking tot de ruimteluchtonafhankelijkheid. Informeer u hierover bij uw Rika-partner.

   • Ruimteluchtventilator (standaard)
    • Een ruimteluchtventilator (convectieventilator) voor een snellere warmtespreiding is geinstalleerd.

   • Ruitspoeling
    • De door RIKA gepatenteerde ruitspoeling geleidt de voorverwarmde verbrandingslucht (secundaire lucht) van boven, via de ruit, naar onder in de vuurhaard en vormt een beschermende "luchtlaag" aan de ruit. Deze luchtspoeling zorgt voor een roetvrije ruit over een langere tijdspanne.

  • S
   • Schoorsteengegevens
    • Drie zaken zijn belangrijk om weten voor de schoorsteenveger:

     1. Rookgasvolume (gesloten)
     2. Minimale druk bij nominaal vermogen (gesloten)
     3. Rookgastemperatuur

     Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw RIKA kachel.

   • Schudroosterbediening
    • Door het bewegen van de vloerrooster valt de as door de rooster in de aslade. Hierdoor blijft de primaire luchttoevoer vrij, die voor de ontstekingsfase noodzakelijk is. Het is niet noodzakelijk om tijdens het stoken deze rooster te schudden.

   • Secundaire lucht
    • De bovenlucht, ook wel secundaire lucht genoemd, is nodig tijdens de verbrandings- en gloedfase van de kachel. Deze wordt van buiten toegevoerd en draagt bij tot een goede verbranding en houdt de ruit proper. De lucht wordt van bovenaan in de vuurkamer toegevoerd. Na het bereiken van de werkingstemperatuur (als het hout goed brandt) wordt de hoeveelheid lucht enkel nog door de secundaire lucht geregeld. Tijdens de verbrandingsfase moet u de secundaire luchttoevoer niet volledig sluiten, omdat het verbrandingslucht is en zoniet zwarte roetstrepen het gevolg kunnen zijn. Wanneer de kachel met het intelligent RLS-ruchtregelingssysteem is uitgerust, wordt de verhouding van primaire en secundaire lucht automatisch geregeld.

   • Smeulgassen
    • In de pyrolysefase, bij de verbranding van hout, ontsnappen ook zeer brandbare gassen, de zogenaamde smeulgassen. Deze mogen wegens hun agressiviteit en hun goede warmte-opbrengst niet in de warmtewisselaar, schoorsteen of het milieu komen.

   • Speksteen
    • Speksteen (steatiet, zeepsteen, Ital.: pietra ollare; Frans: pierre d'ollaire; Engels: speksteen) is een groep van natuurstenen, die hoofdzakelijk bestaan uit magnesiumsilicaat en talk, met bepaalde dichtheid. Deze steen wordt in de hele wereld ontgonnen; afhankelijk van de regio verschilt de steen in hardheid of teerheid. Bij mindere kwaliteit van de steen kan er magnesium of chloor in de steen zitten. De speksteen is ideaal voor gebruik als steenmassa bij houtkachels.

   • Steenmassa
    • De steenmassa van de kachel bepaalt hoe lang de kachel nog warmte kan afgeven in de ruimte nadat het vuur gedoofd is. Het principe is: hoe hoger de steenmassa, hoe langer de kachel na het doven van het vuur nog warmte kan afgeven.

   • Stille werking
    • Dankzij ons nieuwe, innovatieve pellettoevoersysteem zijn deze pelletkachels geluidsarm.Het getakte geluid, die bij de traditionele pelletkachels hoorbaar is, is hiermee verdwenen.

   • Stralingswarmte
    • In tegenstelling tot convectiewarmte (van bijvoorbeeld radiatoren) verwarmt stralingswarmte niet de lucht maar de voorwerpen in de ruimte. Stralingswarmte veroorzaakt dan ook amper luchtstromen (rondwervelend stof) en maakt de lucht in de ruimte niet droog.

  • T
   • Te verwarmen ruimte
    • Deze grootheid maakt het u eenvoudiger om het vermogen van de kachel te kiezen die het best bij uw te verwarmen ruimte past. Algemeen geldt dat het vermogen van de kachel zo dicht mogelijk moet aanleunen bij het vermogen dat de ruimte nodig heeft om aangenaam te verwarmen. Overgedimensioneerde kachels moeten regelmatig gesmoord worden en kunnen daarom niet optimaal het hout verbranden. Als gevolg van het smoren zal de ruit van de kachel zwart worden en alle rookgasafvoerdelen zullen door condens- en teervorming worden aangetast.Het te verwarmen volume wordt volgens de ""DIN 18893"" in drie verschillende klasses ingedeeld. Deze klasses richten zich in wezen tot de woonruimte waarin de kachel wordt opgesteld:

     • Gunstige stookvoorwaarden: zuidgerichte woonruimte en slechts één buitenmuur.
     •Minder gunstige stookvoorwaarden: woonruimte met één buitenmuur en 3 binnenmuren die grenzen aan een onverwarmde ruimte.
     • Ongunstige stookvoorwaarden: woonruimte met 2 buitenmuren en noordelijk gericht.
     Vuistregel: Per kW nominaal vermogen kan er minimum 15-20m³ woonruimte verwarmd worden.

   • Telefoonmodem GSM (optioneel)
    • U kunt uw pelletkachel vanop afstand bedienen met uw GSM (vb. via SMS) en zo vanop afstand inschakelen.

   • Thermostaat (optioneel)
    • Regeling met thermostaat en opgeslagen verwarmingstijden, automatische aanpassing van het vermogen.

   • Touch Display
    • Op de intuïtieve Touch Display kunt u alle functies heel eenvoudig en gemakkelijk aansturen.

  • U
   • Uitstoot
    • De afgifte van stoffen, energie en stralingen aan de omgeving van een bepaalde bron afkomstig wordt uitstoot genoemd. In de wereld van de verbranding noemt men emissie de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, zoals bvb. zwaveldioxyde, stikstofdioxyde, koolstofdioxyde, koolstofmonoxyde, grootstof, fijnstof of roet. Op het gebied van akoestiek wordt lawaai beschouwd als uitstoot. In theorie is uitstoot het meten van energieverliezen ten gevolge van infraroodstralen met lange golven (thermische straling). Emissies zijn steeds gelinkt aan een bepaalde bron zoals bvb. een industriële installatie, een bepaald product (vb. verpakking, mineraalwol, auto's) enz. De preventie en de vermindering van uitstoot is het hoofdobjectief voor een duurzaam milieu. Het is beter om de uitstoot te helpen verminderen dan om te proberen om de effecten op het milieu te verminderen.

   • USB-interface
    • De USB-interface maakt het mogelijk om snel en eenvoudig de software bij te werken. Op die manier beschikt uw kachel ook in de toekomst over de nieuwste functies.

  • V
   • Valse lucht
    • Valse lucht kan de vuurkamer van de kachel binnenkomen door ondichtheden (vb. defecte deurdichtingen). Valse lucht, die de vuurhaard binnenkomt via de klep voor primaire lucht, kan de verbranding verhevigen en leiden tot oververhitting. De valse lucht, die binnenkomt via het luik van het reservoir koelt de rookgassen af en vermindert het rendement.  Bij lage temperaturen kan deze fout de gloed doven.

   • Verbrandingskamer
    • De pellets worden vanuit het reservoir naar de verbrandingskamer getransporteerd. Bij RIKA-pelletkachels vindt het transport van de pellets vrijwel geruisloos plaats (zonder ratelend geluid). Het gepatenteerde zelfreinigende systeem van RIKA reduceert het reinigen van de verbrandingskamer tot een minimum.

   • Vermogen (kW)
    • Het vermogen in kW (Kilowatt) geeft de warmteproductie van de kachel weer. Hoe hoger het aantal kW, hoe groter de warmteproductie. Het vermogen van de installatie is de in tijdsduur bruikbare afgegeven hoeveelheid wamte per tijdseenheid. Oude vermogensweergave: Calorie (cal) Kilocalorie (1000 cal) = 1 kcal = 1 warmte-eenheid WE; Nieuwe vermogensweergave: Watt (w) = 1 J/s, 1 kW = 3,6 MJ/h = 860 kcal.

   • Verse lucht-bodemaansluiting
    • Verse lucht toever via de bodem mogelijk.

   • VKF AEAI
    • De meeste van onze kachels beantwoorden aan de brandvoorschriften opgelegd door het AEAI, het Centrum voor prestatie en deskundigheid van de kantonale veiligheid van gebouwen (zowel nationale als internationale preventie). De VKF is verantwoordelijk voor de coördinatie van brandveiligheid in Zwitserland en het harmoniseren met de Europese Unie.

  • W
   • Warm App
    • De grafische interface voor smartphone en tablet (iOS Apple, Android) maakt afstandsbediening van de kachel een stuk eenvoudiger.

   • Warmhoudvak
    • Met een geïntegreerd warmhoudvak kunt u de warmte van uw kachel gebruiken om uw gerechten en dranken warm te houden.

   • Werkingsgraad
    • De werkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte en de toegevoerde brandstofenergie. Bvb. Werkingsgraad 70 % betekent: 70 % van de brandstof-energie zorgt voor de verwarming van de ruimte, 30 % ontsnapt als rookgasverlies door de schoorsteen. Een hogere werkingsgraad zorg ervoor dat u dure brandstof uitspaart en het milieu ontziet. De werkingsgraad van een open kachel ligt slechts rond 10 % . De huidige eis voor houtkachels legt een werkingsgraad op van minstens 73 tot 78 % , afhankelijk van de specifieke nationale voorschriften. RIKA houtkachels, die uitgerust zijn met de innovatieve Rikatronic³ technologie, bereiken een werkingsgraad tot 80 %. RIKA pelletkachels hebben momenteel een werkingsgraad van minstens 90 %!

  • Z
   • Zandsteen
    • Zandsteen is een sedimentaire steen, samengesteld uit zandkorrels (ook Sedimentit genoemd) waarvan de samenstelling hoofdzakelijk quartz is. De zandkorrels zijn van 0,063 mm tot 2 mm groot.

   • Zelfreinigingssysteem
    • Een voorgeprogrammeerde reiniging één keer per uur, waarbij de pellettoevoer kortstondig gestopt wordt, zorgt voor een verhoogd toerental van de rookgasventilator, en zorgt zo dat de brandermodule van de asweerstand vrijgeblazen wordt.

   • Zweetwater
    • Condenswater, die ontstaat bij het onderschrijden van het dauwpunt in het rookgaskanaal.